Здравейте!

Тук можете да намерите записки, лекции и упражнения.

Ползвайте ги преди сесията =)

Лекция 1
Лекция 2
Лекция 3
Лекция 4
Лекция 5
Лекция 6
Лекция 7
Лекция 8
Лекция 9
Лекция 10
Лекция 11
Лекция 12
Лекция 13
Лекция 14
Лекция 15
Лекция 16
Лекция 17
Лекция 18
Лекция 19
Лекция 20