Здравейте!

Тук можете да намерите лекции и упражнения по Диференциално и интегрално смятане за специалност Приложна математика. Записките са изготвени от мен, Галина Люцканова. Но те никога не биха видели бял свят, ако преподавателите проф. Людмила Николова и гл.ас. Владимир Атанасов не ни бяха водили прекрасните лекции и упражнения. Искам да изкажа благодарност на доц. Надежда Рибарска, която отдели от свободното си време, за да прегледа и редактира лекциите, и на Скелета, който повярва в нас и нашия амбициозен проект.