КАТЕДРА ГЕОМЕТРИЯ


Moeobius StripKатедра "Геометрия" води основните курсове по геометрия за бакалавърските програми на Факултета по Математика и Информатика, Физическия Факултет и Химическия Факултет на Софийския Университет „Св Климент Охридски”.
В катедрата работят 5 хабилитирани и 6 нехабилитирани преподаватели.

Катедрата предлага редица изборни курсове по различни раздели на съвременната геометрия, за бакалавърските и магистърски програми на всички специалности във Факултета по Математика и Информатика.


Катедра Геометрия е от първите катедри на Софийския Университет. Създадена е през 1904 г. От създаването й до 1926 г. ръководител на катедрата е проф. Антон Шоурек (1857 – 1926) , един от основателите на СУ.
Проф. Димитър Табаков (1879 – 1973) завежда катедрата от 1926 г. до 1948 г. Акад. Боян Петканчин (1907 – 1987) е ръководител от 1948 г. до 1976 г. Проф. Алипи Матеев (1914 – 1979) е ръководител от 1976 г. до 1979 г.
В последните години ръководители на катедрата са:
1979 г. – 1992 г. – доц. Александър Гьонов;
1992 г. – 1996 г. – доц. Чавдар Лозанов;
1996 г. – 2000 г. – проф. Грозьо Станилов;
2000 г. – доц. Чавдар Лозанов.


TORUS