Зимни математически празници'2000 (информатика)

Състезанието се проведе на 5 февруари 2000 г. в Русе. Задачите бяха 5 и времето за решаване беше 5 часа. Журито предоставя ZIP файл съдържащ тестовете и примерни решения на журито.

Ето условията на задачите: